BurgerTop Venray

Ik ben één van de aanjagers van de BurgerTop in Venray. Wij hebben op 28 januari 2017 ruim 140 inwoners van de gemeente Venray bij elkaar gebracht om initiatieven te bedenken om de gemeente Venray mooier, beter en sterker te maken.

Een BurgerTop is een bijeenkomst om nieuwe ideeën te bedenken voor en door de samenleving van een stad of een gemeente. Ideeën die ontstaan door gesprekken met elkaar te voeren over wat er goed gaat, wat er beter kan, waar je trots op bent of waar kansen liggen. Samen bepalen wij wat we belangrijk vinden voor onze gemeente.

Momenteel zie je door heel Nederland de roep om inwoners meer inspraak, zeggenschap en ruimte te geven om mee te praten over beslissingen die genomen worden. Dit is een proces wat niet vanzelf gaat. We moeten daarin met elkaar durven te experimenteren, durven te luisteren naar inwoners en hun zorgen of bijdrage serieus nemen.

Daarom organiseerden wij op 28 januari 2017 een BurgerTop in Venray. Op deze dag waren we niet gebonden aan verkiezingsprogramma’s of politieke afspraken, maar juist aan wat ons bindt: de gemeente Venray als geheel voor nu en in de toekomst.

Op zaterdag 18 februari 2017 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden waarin de werkgroepen de eerste stappen richting realisatie hebben gezet. Dit is het begin van een mooi traject.